نرم افزار جدید و رسمی رسیور آی کلاس ۹۵۹۵x & 9696x pvr 9797 PVR 9696/9797 PVR HDMI XviD 9797 XN PVR ورژن ۱۱۳۵۰ به تاریخ ۲۱-۰۲-۲۰۱۱

نوشته شده توسط SATSHOP در ۸ اسفند ۱۳۸۹ 3:30 ب.ظ 941 views

۹۵۹۵X PVR
9696X PVR
PVR 9090X
PVR 9191X
5151X PVR

http://www.satshop.ir/sw/11350/29E3USB_CAS.zip

9595XII PVR

http://www.satshop.ir/sw/11350/29E3USB_2CAS.zip

9696/9797 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11350/29E3USB_CAS_HDMI.zip

9797XN PVR XviD
9797XS PVR XviD
9898XS PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/11350/29D3USB_CAS.zip

A9A9 PVR HDMI
K9K9 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11350/29E3B1A3USB_CAS_HDMI.zip

INT 9797 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11350/29E3USB_L_CAS_HDMI.zip

سافتکم: Softcam

http://www.satshop.ir/SATSHOP.zip


برچسب ‎ها:،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ارسال شده در آی کلاس ICLASS | ۷ نظر

نرم افزار جدید و رسمی رسیور آی کلاس ۹۵۹۵x & 9696x pvr 9797 PVR 9696/9797 PVR HDMI XviD 9797 XN PVR ورژن ۱۱۳۴۴ به تاریخ ۳۱-۰۱-۲۰۱۱

نوشته شده توسط SATSHOP در ۱۴ بهمن ۱۳۸۹ 1:51 ب.ظ 321 views

۹۵۹۵X PVR
9696X PVR
PVR 9090X
PVR 9191X
5151X PVR

http://www.satshop.ir/sw/11344/29E3USB_CAS.zip

9595XII PVR

http://www.satshop.ir/sw/11344/29E3USB_2CAS.zip

9696/9797 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11344/29E3USB_CAS_HDMI.zip

9797XN PVR XviD
9797XS PVR XviD
9898XS PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/11344/29D3USB_CAS.zip

سافتکم: Softcam

http://www.satshop.ir/SATSHOP.zip


برچسب ‎ها:،،،،،،،،،،،،،،،
ارسال شده در آی کلاس ICLASS | بدون نظر

نرم افزار جدید و رسمی رسیور آی کلاس ۹۵۹۵x & 9696x pvr 9797 PVR 9696/9797 PVR HDMI XviD 9797 XN PVR ورژن ۱۱۳۴۳ به تاریخ ۲۷-۰۱-۲۰۱۱

نوشته شده توسط SATSHOP در ۹ بهمن ۱۳۸۹ 4:10 ب.ظ 274 views

* ۲۷٫۰۱٫۲۰۱۱
۱٫ Astra 19.2 TxT channel workable
http://www.lyngsat.com/packages/canalsatfr.html
You have to download softcam key.

۹۵۹۵X PVR
9696X PVR
PVR 9090X
PVR 9191X
5151X PVR

http://www.satshop.ir/sw/11343/29E3USB_CAS.zip

9595XII PVR

http://www.satshop.ir/sw/11343/29E3USB_2CAS.zip

9696/9797 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11343/29E3USB_CAS_HDMI.zip

9797XN PVR XviD
9797XS PVR XviD
9898XS PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/11343/29D3USB_CAS.zip

سافتکم: Softcam

http://www.satshop.ir/SATSHOP.zip


برچسب ‎ها:،،،،،،،،،،،،،
ارسال شده در آی کلاس ICLASS | بدون نظر

نرم افزار جدید و رسمی رسیور آی کلاس ۹۵۹۵x & 9696x pvr 9797 PVR 9696/9797 PVR HDMI XviD 9797 XN PVR ورژن ۱۱۳۳۶ به تاریخ ۰۷-۰۱-۲۰۱۱

نوشته شده توسط SATSHOP در ۱۷ دی ۱۳۸۹ 11:07 ب.ظ 0 views

۹۵۹۵X PVR
9696X PVR
PVR 9090X
PVR 9191X
5151X PVR

http://www.satshop.ir/sw/11336/29E3USB_CAS.zip

9595XII PVR

http://www.satshop.ir/sw/11336/29E3USB_2CAS.zip

9696/9797 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11336/29E3USB_CAS_HDMI.zip

9797XN PVR XviD
9797XS PVR XviD
9898XS PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/11336/29D3USB_CAS.zip

سافتکم: Softcam

http://www.satshop.ir/SATSHOP.zip


برچسب ‎ها:،،،،،،،،،،،،،،،،
ارسال شده در آی کلاس ICLASS | بدون نظر

نرم افزار جدید و رسمی رسیور آی کلاس ۹۵۹۵x & 9696x pvr 9797 PVR 9696/9797 PVR HDMI XviD 9797 XN PVR ورژن ۱۱۳۲۰ به تاریخ ۲۱-۱۲-۲۰۱۰

نوشته شده توسط SATSHOP در ۳۰ آذر ۱۳۸۹ 11:53 ق.ظ 323 views

۹۵۹۵X PVR
9696X PVR
PVR 9090X
PVR 9191X
5151X PVR

http://www.satshop.ir/sw/11320/29E3USB_CAS.zip

9595XII PVR

http://www.satshop.ir/sw/11320/29E3USB_2CAS.zip

9696/9797 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11320/29E3USB_CAS_HDMI.zip

سافتکم: Softcam

http://www.satshop.ir/SATSHOP.zip


برچسب ‎ها:،،،،،،،،،،،،،
ارسال شده در آی کلاس ICLASS | بدون نظر

نرم افزار جدید و رسمی رسیور آی کلاس ۹۵۹۵x & 9696x pvr 9797 PVR 9696/9797 PVR HDMI XviD 9797 XN PVR ورژن ۱۱۳۱۲ به تاریخ ۱۴-۱۲-۲۰۱۰

نوشته شده توسط SATSHOP در ۲۴ آذر ۱۳۸۹ 7:33 ب.ظ 425 views

* ۱۴٫۱۱٫۲۰۱۰
۱٫ microbox 2 fixed

۹۵۹۵X PVR
9696X PVR
PVR 9090X
PVR 9191X
5151X PVR

http://www.satshop.ir/sw/11312/29E3USB_CAS.zip

9595XII PVR

http://www.satshop.ir/sw/11312/29E3USB_2CAS.zip

9696/9797 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11312/29E3USB_CAS_HDMI.zip

9797 XN PVR XviD
9797 XS PVR
9898 XS PVR

http://www.satshop.ir/sw/11312/29D3USB_CAS.zip

سافتکم: Softcam

http://www.satshop.ir/SATSHOP.zip


برچسب ‎ها:،،،،،،،،،،،
ارسال شده در آی کلاس ICLASS | بدون نظر