نرم افزار جدید رسیورهای آی کلاس ورژن ۱۳۰۰۱ به تاریخ ۰۱-۰۷-۲۰۱۱

نوشته شده توسط SATSHOP در ۱۰ تیر ۱۳۹۰ 3:08 ب.ظ 2,105 views

۹۵۹۵X PVR
9696X PVR
PVR 9090X
PVR 9191X
5151X PVR

http://www.satshop.ir/sw/13001/29E3USB_CAS.zip

9595XII PVR

http://www.satshop.ir/sw/13001/29E3USB_2CAS.zip

9696/9797 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/13001/29E3USB_CAS_HDMI.zip

9700X PVR
9595X PVR Plus

http://www.satshop.ir/sw/13001/S29E3USB_CAS.zip

8080X Plus

http://www.satshop.ir/sw/13001/29C4_CAS(HI1).zip

9900X

http://www.satshop.ir/sw/13001/29C3_CAS.zip

9797XN PVR XviD
9797XS PVR XviD
9898XS PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/13001/29D3USB_CAS.zip

9800X PVR
9900X PVR
http://www.satshop.ir/sw/13001/29D3USB_CAS_NO_Scart.zip

 
A9A9 PVR HDMI
K9K9 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/13001/29E3B1A3USB_CAS_HDMI.zip

A9A9 PVR XviD
K9K9 PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/13001/29E3B1A3USB_CAS.zip

HD 9090XII Ultima PVR

http://www.satshop.ir/sw/13001/180Z4USB_L_2CAS_NOCI.zip

HD 9090X Ultima PVR

http://www.satshop.ir/sw/13001/180Z4USB_L_CAS_NOCI.zip

HD 9696 PVR XviD
HD 9797XS PVR XviD
 
http://www.satshop.ir/sw/13001/180Z4USB.zip

HD 9696 PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/13001/180Z4USB_L.zip

K9K9 Full HD XviD

http://www.satshop.ir/sw/13001/S180Z4USB_L_NOCI.zip

TWIN HD PVR

http://www.satshop.ir/sw/13001/HD_TWIN.zip

HD 9090X Ultima
http://www.satshop.ir/sw/13001/HD_USB.zip

HD USB-PVR L

http://www.satshop.ir/sw/13001/HD_USB_L.zip


برچسب ‎ها:،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ارسال شده در نرم افزارها | ۲ نظر

نرم افزار جدید رسیورهای آی کلاس ورژن ۱۱۳۸۲ به تاریخ ۲۴-۰۶-۲۰۱۱

نوشته شده توسط SATSHOP در ۵ تیر ۱۳۹۰ 11:05 ب.ظ 612 views

۹۵۹۵X PVR
9696X PVR
PVR 9090X
PVR 9191X
5151X PVR

http://www.satshop.ir/sw/11382/29E3USB_CAS.zip

9595XII PVR

http://www.satshop.ir/sw/11382/29E3USB_2CAS.zip

9696 9797 HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11382/29E3USB_CAS_HDMI.zip

9700X PVR

http://www.satshop.ir/sw/11382/S29E3USB_CAS.zip

9797XN PVR XviD
9797XS PVR XviD
9898XS PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/11382/29D3USB_CAS.zip

A9A9 PVR HDMI
K9K9 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11382/29E3B1A3USB_CAS_HDMI.zip

A9A9 PVR XviD
K9K9 PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/11382/29E3B1A3USB_CAS.zip

K9K9 Full HD XviD

http://www.satshop.ir/sw/11381/S180Z4USB_L_NOCI.zip

HD 9696 PVR XviD
HD 9797XS PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/11382/180Z4USB.zip

HD 9696 PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/11382/180Z4USB_L.zip


برچسب ‎ها:،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ارسال شده در نرم افزارها | بدون نظر

نرم افزار جدید و رسمی رسیور آی کلاس ۹۵۹۵x & 9696x pvr 9797 PVR 9696/9797 PVR HDMI XviD 9797 XN PVR ورژن ۱۱۳۰۲ به تاریخ ۱۵-۱۱-۲۰۱۰

نوشته شده توسط SATSHOP در ۲۵ آبان ۱۳۸۹ 1:10 ب.ظ 232 views

۹۵۹۵X PVR
9696X PVR
PVR 9090X
PVR 9191X
5151X PVR

http://www.satshop.ir/sw/11302/29E3USB_CAS.zip

9595XII PVR

http://www.satshop.ir/sw/11302/29E3USB_2CAS.zip

9696/9797 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11302/29E3USB_CAS_HDMI.zip

9797 XN PVR XviD
9797 XS PVR
9898 XS PVR

http://www.satshop.ir/sw/11302/29D3USB_CAS.zip

سافتکم: Softcam

http://www.satshop.ir/SATSHOP.zip


برچسب ‎ها:،،،،،
ارسال شده در آی کلاس ICLASS | بدون نظر

نرم افزار جدید و رسمی رسیور آی کلاس ۹۵۹۵x & 9696x pvr 9797 PVR 9696/9797 PVR HDMI HD 9696 PVR XviD ورژن ۱۱۲۹۳F به تاریخ ۲۹-۰۹-۲۰۱۰

نوشته شده توسط SATSHOP در ۹ مهر ۱۳۸۹ 11:38 ق.ظ 0 views

NOTICE!

After you update new version of Software, you must proceed “Factory Reset” to
 add new satellite & TP infromation.

If you don’t proceed “Factory Reset” after updating software, there will be
some problems of STB’s function related with satellite & TP information (e.g. SCAN)  

توجه

بعد از آپگرید حتما دستگاه را ریست فکتوری کنید!

۹۵۹۵X PVR
9696X PVR
PVR 9090X
PVR 9191X
5151X PVR
http://www.satshop.ir/sw/11293/29E3USB_CAS.zip

9696/9797 PVR HDMI

http://www.satshop.ir/sw/11293/29E3USB_CAS_HDMI.zip

9797 PVR XN PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/11293/29D3USB_CAS.zip

HD 9696 PVR XviD

http://www.satshop.ir/sw/11293/180Z4USB_L.zip

سافتکم: Softcam

http://www.satshop.ir/sw/11283/SATSHOP.zip


برچسب ‎ها:،،،،،،،،،
ارسال شده در آی کلاس ICLASS | بدون نظر